48/81 พฤกษาวิลล์81 ซอยเสรีไทย81 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

A.J Accounting

ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ในแวดวงบัญชี
รับทำบัญชี ปรึกษาภาษีอากร จดทะเบียนบริษัท
เกี่ยวกับเรา

AJ Accounting and Audit Co., Ltd

A.J Accounting ให้บริการด้านบัญชีและวีซ่าอย่างครบวงจร ได้แก่ จดทะเบียนธุรกิตทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ให้บริการทางด้านบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบภายใน วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชี และ ภาษีอากร ขอใบอนุญาติในการประกอบธุกิจต่างๆ บริการจดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงการขอวีซ่า และ ใบอนุญาติการทำงานให้กับชาวต่างชาติ

ทีมงานของเรามีประสพการณ์มากกว่า 20 ปี เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพราะด้านในแต่ละบริการ ด้วยริการที่ประทับใจ รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่เป็นมิตร จึงทำให้ลูกค้าผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจในริการของเรา เรายินดีให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) รวมถึงผู้ที่มีความคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจ

AJ Accounting and Audit Co., Ltd
Our Services บริการของสำนักงานบัญชี

ด้านการบัญชี

ให้บริการจัดทำบัญชี ยื่นภาษี และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีแบบครบวงจรโดยผู้ทำบัญชีที่มีประสพการณ์ทางด้านภาษีอากรมากกว่า 10 ปี

รับทำบัญชีรายเดือน / รายปี ยื่นภาษีรายเดือน

ขอวีซ่า

ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า ให้บริการเปลี่ยนประภทวีซ่า ยื่นขอวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาติทำงาน และ แจ้งอยู่เกิน 90 วัน

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ work permit

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้บริการจดทะเบียนบริษัทแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก ด้วยบริการที่ดี ราคาถูก.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วางแผนภาษีธุรกิจ

ยื่นแบบภาษี

จัดทำแบบภาษัหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, 3, 53, 54 ฯ) จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) จัดทำ ภงด.51 (ประมาณการรายได้) จัดทำภงด.50 จัดทำงบการเงิน

ภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยื่นกรมสรรพกร
Accountants mean business

การบัญชีเป็นหัวใจของทุกธุรกิจ

Save time Save cost Save power
Solution Features

จุดเด่นของการใช้บริการรับทำบัญชี

ลดต้นทุนและภาระในการควบคุม และบริหารงานด้านบัญชี
ได้งบการเงินที่ถูกต้องมีการจัดทำตามกฎหมาย
วางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
วางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี
AJ Accounting and Audit มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงบัญชี

Tel: 096-3731504